تبلیغات
بهار سبز - کنکور......شد!

بهار سبز

**کاش در کتاب قطور زندگی،سطری باشیم به یادماندنی،نه حاشیه ای از یاد رفتن**

 

چرا كه سال فقط 365 روز است.

در حالی كه:

 (1) سال 52 جمعه داریم و میدانید كه جمعه ها فقط
برای استراحت است

به این ترتیب 313 روز باقی میماند

 (2) حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی
است كه به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق
برای یك فرد نرمال مشكل است.

 (3) در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است
كه جمعا" 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند.

بنابراین 263 روز دیگر باقی میماند.

نتیجه ی اخلاقی: پس یك داوطلب نرمال نمیتواند
امیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باش

 (4) اما سلامتی جسم و روح روزانه
1 ساعت تفریح را میطلبد كه جمعا" 15 روز میشود.

پس 126 در روز باقی میماند.

 5)طبیعتا" 2 ساعت در روز برای خوردن
غذا لازم است كه در كل 30 روز میشود.

پس 96 روز باقی میماند.

 (6) ۱ ساعت در روز برای گفتگو و تبادل
افكار به صورت تلفنی لازم است.
چرا كه انسان موجودی اجتماعی است.

این خود 15 روز است.

پس 81 روز باقی میماند.

 (7) روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود
اختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند.

 (8) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست
كم 30 روز در سال هستند.

پس 16 روز باقی میماند.

 (9) در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید.

پس 6 روز باقی میماند.

 (10) در سال حداقل 3 روز به بیماری
طی میشود و 3 روز دیگر باقی است.

 (11) سینما رفتن و سایر امور شخصی
هم 2 روز را در بر میگیرند. پس 1 روز باقی میماند

.(12) ۱ روز باقی مانده همان روز تولد شماست.
چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟!!

just for fun


نوشته شده در یکشنبه 3 مرداد 1389 ساعت 02:41 ب.ظ توسط رخساره نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak